Requires Flash
Get Adobe Flash player

     O KAMENOLOMU

 

Poduzeće GTM-GAVAN u u svom sastavu ima kamenolom „GAVANI“ u Ogulinu površine eksploatacijkog polja 15,3 ha,kao i drobilišno postrojenje sa pratećim službama (održavanje, transport i utovar) koji proizvode i isporučuju:

- drobljeni kameni agregat za izradu betona opće namjene,armiranog betona,betona čiji izgled  površine je uvijet kvalitete,donjeg sloja betonskog kolnika
- pijeska za zatrpavanje cijevovoda,kablova i sl.
- mješavine drobljenog kamena za izradu donjih nosivih slojeva
- lomljeni kamen za zidanje potpornih zidova i obaloutvrda
- sve vrste nasipnih materijala

 

Svi proizvodi su pod stalnom kontrolom poduzeća CSS d.o.o. iz Zagreba. Na osnovi ispitivanja poduzece posjeduje valjane certifikate za sve vrste materijala.
Prerada kamena se vrši novom generacijom mobilnih postrojenja za drobljenje i prosijavanje materijala u više vrsta frakcija švicarskog proizvođača GIPO.
Kamenolom je opremljen i kompletnom mobilnom linijom za preradu i recikliranje materijala,tako da smo u stanju vršiti usluge proizvodnje svih vrsta kamenih agregata kao i recikliranje građevnog otpada na gradilištima diljem Hrvatske.

Zbog dokazane kvalitete kamena i dovoljnih kapaciteta, poduzeće GTM-GAVAN snabdjeva većinu betonara i gradilišta u regiji materijalima iz kamenoloma „Gavani“.

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin