Requires Flash
Get Adobe Flash player

     O PROIZVODNJI

 

S ciljem bržeg i jednostavnijeg dobivanja kamena formiraju se etaže različite širine i dužine. Kameni materijal dobivamo pomoću miniranja,koji se potom obrađuje (lomi) s obzirom na činjenicu za što će se kamen koristiti odnosno gdje će se kamen upotrijebiti (za drobljenje,nasipavanje i sl). Potom se odvozi do stroja za usitnjavanje materijala (drobilica kamena) gdje se najprije odvaja jalovina a potom se čisti kamen usitnjava do željenih dimenzija a zatim transportnom trakom odvodi na sitoseparaciju na proces prosijavavanja kako bismo dobili željene granulacije  (0-4mm, 4-8mm, 8-16mm itd). Dobiveni proizvod se potom utovara u kamione ili se odnaša na deponije.

 

 

 

 

 

 

 

 

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin