Requires Flash
Get Adobe Flash player

 

TVRTKA

 

GTM-GAVAN d.o.o. osnovan je 1775. god. sa sjedištem u Ogulinu, na adresi Dlakovac 1a. Bavimo se eksploatacijom i preradom mineralnih sirovina, proizvodnjom betona, prijevozom, recikliranjem gra�evnog otpada, izvodimo radove u niskogradnji i visokogradnji vlastitom opremom. Više od 30 godina tradicije, i dokazana kvaliteta, svrstalo je poduze�e GTM-GAVAN u jednu od najuspješnijih gra�evinskih poduze�a u Karlova�koj �upaniji.

 

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin