Requires Flash
Get Adobe Flash player

 

 

DOBRODOŠLI NA STRANICE TVRTKE GTM-GAVAN d.o.o.

 

 

 

Dragi posjetitelji web stranice tvrtke GTM-GAVAN d.o.o.
GTM-GAVAN je prepoznatljiva gra�evinska tvrtka na podru�ju Karlova�ke �upanije,a i šire.
Na tr�ištu smo prisutni ve� od 1975 godine.
Jedan od glavnih �imbenika našeg opstanka i uspjeha upravo ste Vi,
naši kupci i partneri.
Cilj ovih web stranica je da Vas pobli�e upoznamo sa našom tvrtkom,
te planovima i mogu�nostima, a sve u cilju pronala�enja optimalnog rješenja za Vašu gradnju.
S ciljem zadovoljstva kupaca, unutar tvrtke
GTM-GAVAN d.o.o., uvijek promatramo, razvijamo i unapre�ujemo odnos prema kupcu.

Uvjerite se u naše iskustvo, širinu programa i cjelovitost naših usluga i proizvoda.
Osobno, i u ime svih djelatnika GTM-GAVAN-a zahvaljujem Vam se na povjerenju i posjeti naših stranica na kojima vjerujem da �e te na�i rješenje za VAS.

 

 

Naša vizija je gra�enje temelja za budu�e generacije.

 

 

Postanite i Vi naš partner ili korisnik.

 

 

 

 

 

 

Više o nama

 

GTM-GAVAN d.o.o. Dlakovac 1/A, 47300 Ogulin